Here’s more good news! A few of our photos have won acclaim of ISPWP yet again. We would like to thank all our Newlyweds, without whom those photos would never have been taken, and to congratulate the other awarded Polish photographers – Asia Siwiec, Aga and Marcin Rusinowski, Marcin Łabędzki and our favourite Pole in New York – Aga Matuszewska (AGAIMAGES).

Kolejna dobra wiadomość! Kilka naszych zdjęć zostało wyróżnionych w konkursie ISPWP. Dziękujemy wszystkim Parom Młodym, bez których nie powstałyby te zdjęcia i gratulujemy pozostałym nagrodzonym Polakom – Asi Siwiec, Marcinowi i Adze Rusinowskim, Marcinowi Łabędzkiemu i naszej ulubionej Polce w Nowym Yorku Adze Matuszewszkiej z AGAIMAGES.

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ ::: DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU !!!