Oberża Pod Złotym Prosiakiem i magiczny las

Napisać, że ten ślub był wyzwaniem to nie napisać nic;) Przemek był uczestnikiem jednych z warsztatów, jakie prowadziliśmy wraz z Akademią Nikona i warto dodać, że pilnym uczestnikiem, a do tego bardzo zdolnym fotografem. Już od pierwszego maila wiedzieliśmy, że podczas tego zlecenia w pełni będziemy skupieni na tym, co kochamy najbardziej, na reportażu. Magda i Przemek mieli bardzo konkretną wizję zdjęć z tego dnia, która idealnie pokrywała się z tym czego zawsze szukamy podczas ślubu. Klient idealny.

Od Przemka: “Na czym nam zależy? Ogólnie rzecz ujmując to zależy na tym co widzimy w Waszych reportażach: na ciekawie opowiedzianej historii, na świetnych wieloplanowych kadrach, na drobnych gestach, momentach i wszystkim tym co dzieje się między ważnymi (stałymi) elementami imprezy. Cenię to, że Wasze materiały to prawdziwa reporterka i widać, że w sposób ciekawy, autorski potraficie zinterpretować wydarzenie, sytuacje, klimat. Ja się zawsze rozpływam patrząc na Wasze zdjęcia. Niczego nie chcę narzucać choć patrząc bardziej szczegółowo to zależy nam na tym aby było widać energię podczas zabawy, radość i śmiech na imprezie i w kościele (powinno być jej dużo z racji bardzo wesołych gości i zaprzyjaźnionego księdza) i na pewno kilka kadrów z mamuśkami, ciotkami i znajomymi żeby było co na półeczce postawić.”

Były tylko dwa ale. Mieliśmy zacząć od sesji, co samo w sobie nie jest złym pomysłem, chyba, że po drugiej stronie stoi fotograf. Oraz miejsce przyjęcia, które sam Przemek podczas spotkania określił jako trudne. Rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. Sesja była fantastyczna – rewelacyjna para, piękne światło i magiczny las, a Złoty Prosiak okazał się klimatycznym miejscem, które rodzina i znajomi Magdy i Przemka dosłownie roznieśli w tańcu;)

Poniżej kilka słów od Magdy i Przemka już po ślubie. Czy wspominaliśmy już, że impreza odbyła się w październiku 2013?:) Paweł, brat Przemka oświadczył się Karolinie (jeszcze raz gratulacje!) i w tym roku będziemy w Oberży Pod Złotym Prosiakiem ponownie:) Czekamy niecierpliwie na kolejną kozacką imprezę:)

“Dziękujemy pięknie za wspaniałe zdjęcia!:) Obejrzeliśmy galerię już kilka razy i za każdym razem zdjęcia nas zachwycają. Przypominając sobie stres z tego dnia byłem pełen obaw, że mogę nie wyglądać ciekawie, a to może wpłynąć na foty. Po zobaczeniu kilku pierwszych plenerowych zdjęć wszystkie moje obawy zniknęły. Znamy Wasze zdjęcia i zawsze nas zachwycały. Mieliśmy też jakieś wyobrażenie tego czego możemy się spodziewać jednak to co zobaczyliśmy przeszło nasze oczekiwania!:) Może to dlatego, że to nasze zdjęcia:) Świetne jest to, że przez te ulotne momenty powstał klimat, który dokładnie oddaje tamten dzień i nasze emocje. Byliście blisko, uchwyciliście świetne sytuacje i szalenie nam się to podoba. Zdjęcia chce się oglądać cały czas i są nam bardzo bliskie. Nasi znajomi bardzo dobrze Was wspominają. Nawet jeden się cieszy, że udało mu się rozbawić Michała dosyć ciężkim dowcipem;) Wiem, że na pewno jeszcze będziemy Was prosić o jakąś sesję i może mój brat wreszcie się zdecyduje na ślub;) – będziemy w kontakcie..
DZIĘKUJEMY !!!:)” Magda i Przemek

Kochani, to my Wam dziękujemy! Cała przyjemność po naszej stronie.

To write that the wedding was a challenge for us would be to write nothing indeed;) Przemek had participated in one of the workshops which we taught together with Nikon School and it should be mentioned here that he was a very conscientious student. He’s also a very talented photographer. Since the first email we had known that the job would concentrate on what we love best – reportage. Magda and Przemek had a very clear vision of the photos, which matched perfectly what we always look for during a wedding. An ideal client.

Says Przemek: ‘What do we care for? Generally, we care for what we see in your reportages: a story told in an interesting way, excellent multi-layered frames, little gestures, moments and all that takes place between the important (constant) elements of the event. I value the fact that your photos are real reporter’s work and it’s clearly visible that you can interpret an event, situation, mood in a way unique just to you. I simply get transported whenever I look at your photos. I don’t want to impose anything but looking in more detail we care to see the energy during the party, the joy and laughter both at the reception and in church (there should be a lot of them as we have very funny guests and a priest friend) and certainly a few shots of mums, aunties and friends to have something to put on a mantelpiece.’

There were just two buts. We were to start with a session, which is usually a good idea, unless the photographed person is a photographer. There was also the very venue, which Przemek himself described during a meeting as ‘difficult’. The reality surpassed our expectations. The session was fantastic, with a fabulous couple, beautiful light and a magic forest. The Zloty Prosiak turned out to be a place with an ambience, which Magda and Przemek’s family and friends literally destroyed when dancing.

Below are a few words from Magda and Przemek, already after the wedding. Have we already mentioned that the reception took place in October 2013? J Pawel, Przemek’s brother, proposed to Karolina (congratulations once again!) and this year we’ll be at the Zloty Prosiak again. We can’t wait to see another Cossack party!

‘Thank you so much for the wonderful pictures!:) We’ve already seen the gallery a few times and each time the pictures delight us. Remembering that day’s stress I was quite worried that I might not have looked too well, which could have impacted the pics. Having seen the first few outdoor photos all my worries disappeared. We know your photos and we’ve always admired them. We also had some idea as to what we could expect but what we actually saw surpassed all our expectations! J Perhaps it’s because it’s our pictures J It’s great that you immortalised the atmosphere of those fleeting moments reflecting that day and our emotions. You were close to us, you captured great situations and we like it tremendously. We feel like looking at the photos all the time and they are very important to us. Our friends also have great memories of you. One of them is even proud of having make Michal laugh with his rather crude joke;) I know that we’ll certainly ask you for another session and maybe my brother will finally decide to get married;) We’ll be in touch… THANK YOU!!!’ Magda and Przemek

Well, we thank you! The pleasure was ours.

magda_przemek_002magda_przemek_003magda_przemek_004magda_przemek_005magda_przemek_006magda_przemek_007magda_przemek_008magda_przemek_009magda_przemek_010magda_przemek_011magda_przemek_012magda_przemek_013magda_przemek_014magda_przemek_015magda_przemek_016magda_przemek_017magda_przemek_018magda_przemek_019magda_przemek_020magda_przemek_021magda_przemek_022magda_przemek_023magda_przemek_024magda_przemek_025magda_przemek_026magda_przemek_027magda_przemek_028magda_przemek_029magda_przemek_030magda_przemek_031magda_przemek_032magda_przemek_033magda_przemek_034magda_przemek_035magda_przemek_036magda_przemek_037magda_przemek_038magda_przemek_039magda_przemek_040magda_przemek_041magda_przemek_042magda_przemek_043magda_przemek_044magda_przemek_045magda_przemek_046magda_przemek_047magda_przemek_048magda_przemek_049magda_przemek_050magda_przemek_051magda_przemek_052magda_przemek_053magda_przemek_054magda_przemek_055magda_przemek_056magda_przemek_057magda_przemek_058magda_przemek_059magda_przemek_060magda_przemek_061magda_przemek_062magda_przemek_063magda_przemek_064magda_przemek_065magda_przemek_066magda_przemek_067magda_przemek_068magda_przemek_069magda_przemek_070magda_przemek_071magda_przemek_072magda_przemek_073magda_przemek_074magda_przemek_075magda_przemek_076magda_przemek_077magda_przemek_078magda_przemek_079magda_przemek_080magda_przemek_081magda_przemek_082magda_przemek_083magda_przemek_084magda_przemek_085magda_przemek_086magda_przemek_087magda_przemek_088magda_przemek_089magda_przemek_090magda_przemek_091magda_przemek_092magda_przemek_093magda_przemek_094

Share your love

6 Comments

  1. Kiedyś w komentarzu do ślubu Martyny i Piotra napisałem, że chcę się oświadczyć żeby mieć pretekst do bycia fotografowanym przez Was. I wszystko się udało !!! :))

  2. Jak zwykle materiał na 6+ :) a z ciekawości spytam jakie jest przez Was najczęściej używane szkło ? :) Pozdrawiam, Adam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *