WEDDING HOTEL BRISTOL

Ślub w Restauracji Endorfina Foksal w Pałacu Zamoyskich w Warszawie

Do podzielenia się reportażem sprzed ponad dwóch lat zainspirował nas wpis Joanny śledzącej nasze poczynania na WhiteSmokowym profilu FACEBOOKowym.

“Coś mnie złapało na przeglądanie polskiej fotografii ślubnej. Kurcze, jak to jest że profil WhiteSmoke Studio mogę przeglądać godzinami, a większość tego co na co trafiam w ostatnich dniach to kopia kopii z kopii xera. Wygaszone zdjęcia, konieczna obróbka filtrami VSCO, zdjęcia wyglądające praktycznie tak, że nie idzie odróżnić autorów. Ja wiem, że klient, że moda, że prawa rynku, ale…szkoda, że to wszystko idzie w takim kierunku. Z drugiej strony – cała kupa fotografów zatrzymała się w głębokich latach 90, bez rozwijania umiejętności i szukania jakiś innych rozwiązań. I tak źle, i tak niedobrze. Ale ja wracam do Smoków!”

Joanna, jest nam niezmiernie miło czytać te słowa, tym bardziej, że sama zajmujesz się fotografią. Cieszymy się, że nasze starania fotografowania w sposób ponadczasowy, opierający się chwilowym trendom w kadrowaniu i obróbce sprawdzają się i trafiają do coraz szerszej grupy odbiorców. Wszystkich zaś serdecznie zapraszamy na codzienną dawkę najnowszych zdjęć na nasze profile sm.

Co zaś można napisać o ślubie w Restauracji Endorfina Kamili i Simona? Niech zdjęcia mówią same za siebie! Cudowna atmosfera w Hotelu Bristol, piękne światło i niezapomniane party ślubne w Restauracji Endorfina Foksal. Tradycyjnie już dla nas udało się zrealizować krótką sesję chwilę po ceremonii i pomimo, że mieliśmy niewiele czasu staraliśmy się pokazać ułamek Warszawy. Co nam się specjalnie podobało to przyjęcie w namiocie pełnym paproci, małych brzózek i wrzosów. Chyba nie musimy wspominać o niesamowitej, bajkowej sukni Kamili projektu jej mamy?:) Zapraszamy na reportaż ze ślubu Kamili i Simona w Hotelu Bristol & klubie Endorfina.

On reading a post which Joanna, who follows us and our work on Facebook, wrote and which you can read below, we decided to share with you this over two-year-old reportage.

“I just had this craving to look at Polish wedding photography. How is it possible that the WhiteSmoke Studio’s profile can be looked at for hours and hours but most of the other stuff I’m recently seeing are copies of copies of copied photocopies? Flattered photos processed with VSCO filtres, everything looking so similar that you just can’t distinguish one author from another. I know there’s the client, the fashion, the rules of the marketplace but… it’s a shame that everything’s going in that direction. On the other hand – a whole lot of photographers have got stalled in the deep 90’s, with no development of skills or looking for new solutions. Yes, I know, I’m hard to please… Anyway, I’m going back to the WhiteSmokes!”

Joanna, we’re extremely pleased to read your words, especially since you yourself deal with photography. We’re glad that our efforts to take timeless photos and work in a manner unaffected by momentary framing and processing trends are successful and accepted by an ever growing number of viewers. We’d like to invite everybody for a daily dose of our latest photographs on our Facebook and Instagram profiles.

What could we write about Simon and Kamila’s wedding? Let the photos speak for themselves! A wonderful atmosphere, beautiful light and unforgettable party! As always, we managed to have a short session right after the ceremony and although we had but little time we tried to picture a bit of Warsaw. What we especially liked was the reception in a tent full of ferns, little birch trees and heather. And must we really mention Kamila’s fairy-tale dress designed by her mum?:) Enjoy the reportage from Simon and Kamila’s wedding at the Bristol Hotel and Endorfina Club.

Share your love

12 Comments

  1. Kochani, pięknie napisała Joanna i jest w tym mnóstwo prawdy. Tym bardziej cieszę się, że sama należę do fotografów, którzy nie powielają czyichś pomysłów, tylko sami idą własną drogą. Obce jest mi VSCO i chwalenie się tym :)

    Sam reportaż świetny. Jest nim wszystko co najważniejsze – świetne zdjęcia, Wasza dusza i to coś, czego żaden filtr, preset nie zastąpi i nie odda ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *