FOTOGRAFIA ŚLUBNA

Ślub w Pałacu na Wyspie, Sandra i Andrzej

Ślub w Pałacu na Wyspie, przyjęcie w Belvedere. To miejsca, które przy każdym ślubie pokazują inne oblicza. Takie są Łazienki Królewskie.

THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE

Ślub w Pałacu na Wyspie, przyjęcie w Belvedere, Łazienki Królewskie

Sandra and Andrzej came for their wedding in Poland from Paris. There is no denying that Warsaw – contrary to Paris – is like a chameleon. On sunny days and at night it glitters. When it’s raining it’s grey and gloomy. The day of their wedding was one of those warm September days when the light is at its best and the city is enchanting. Although we hadn’t met Sandra and Andrzej before and hadn’t had an opportunity to photograph their preparations to the wedding and what’s more we started from the most difficult task – the photo shoot – everything came out fantastically. It’s largely thanks to Katarzyna and Iwona from Aspire, who organized and oversaw the wedding. The ceremony took place at The Royal Łazienki Museum, in the best possible place – in the Palace on the Isle. This is the place that – depending on the atmosphere of the wedding – shows a different face and that’s why we always come back there with new ideas and energy. The wedding reception in Belvedere is a classic par excellence! Sandra and Andrzej looked amazing, the light was perfect and the quests from all over the world had a wonderful time. This work was a real pleasure. Have a look at our photos!

Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie

Ślub w Pałacu na Wyspie

Sandra i Andrzej przyjechali do Polski na swój ślub z Paryża. Nie da się ukryć, że w przeciwieństwie do niego Warszawa jest jak kameleon. W słoneczne dni i nocą błyszczy. Gdy pada jest buro i szaro. To był jeden z tych ciepłych wrześniowych dni kiedy światło jest najlepsze a miasto zachwycało. Choć nie mieliśmy okazji poznać przed ślubem Sandry i Andrzeja oraz fotografować ich przygotowań a do tego zaczęliśmy w najtrudniejszy możliwy sposób – od sesji, to wszystko ułożyło się doskonale. Duża w tym zasługa Katarzyny i Iwony z Aspire, które organizowały ślub i czuwały nad jego przebiegiem. Ceremonia odbyła się w Łazienkach Królewskich w najlepszym możliwym miejscu którym jest Pałac na Wyspie. Jest to miejsce, które w zależności od atmosfery ślubu pokazuje inne oblicze dzięki czemu zawsze wracamy tam z nowymi pomysłami i energią do działania. Wesele w Belvedere to już klasyka w najlepszym tego słowa znaczeniu!
Sandra i Andrzej wyglądali niesamowicie, światło dopisało a goście ze wszystkich stron świata bawili się doskonale. Praca to była przyjemność;) Zapraszamy do oglądania!

Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
Ślub w Pałacu na Wyspie
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
Ślub w Pałacu na Wyspie
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE
THE PALACE ON THE ISLE WEDDING BELVEDERE

Location: Warsaw, Poland
Couple: Sandra & Andrzej
Warsaw wedding photographers: WhiteSmoke Studio
Wedding venue: THE PALACE ON THE ISLE & BELVEDERE
Wedding planner: Aspire

Więcej naszych reportaży znajdziesz w galeriach, zajrzyj!

Share your love

10 Comments

  1. Wasz styl fotografii bardzo do mnie przemawia. Czuć tu swobodę i radość – brawo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *